Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Training, (leer)supervisie en leertherapie

Ervaringsgerichte supervisie en training

Ik begeleid therapeuten, maatschappelijk werkenden, psychologen en iedereen die met mensen werkt. We leren door reflectie op onze eigen werkervaringen, individueel of in kleine groepjes van maximaal drie personen. Het doel is om onze deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak te vergroten, daar ligt mijn expertise. Ik ben ICEEFT-register(leer)supervisor in de EFT-opleiding en LVSC-registersupervisor voor verschillende beroepsverenigingen. Ik geef ook supervisie aan studenten van de CIT- opleiding.

EFT (leer)supervisie

Ik werk volgens het model dat Lisa Palmer voor supervisie ontwikkelde. Dit model steunt op vier pijlers:

  1. een veilige en oprechte, eerlijke relatie tussen supervisor en supervisant, met gewaarzijn op wat er hier en nu tussen ons gebeurt; 
  2. het vergroten van de theoretische kaders zoals bijvoorbeeld het werken met de EFT-tango die ervoor zorgt dat er structuur en een duidelijke richting in de therapie ontstaat;
  3. werken met emoties;
  4. en last but not least: het werken met hechting en aandacht voor onze eigen gevoelige snaren en pijnplekken - Self-of-Therapist (SOT-work).

We werken aan de hand van door supervisanten opgenomen beeldmateriaal. De supervisie uren tellen mee voor de opleiding tot gevorderd of gecertificeerd EFT-therapeut. In de opleiding tot EFT-registersupervisor ben ik mentor voor het Supervisie op Supervisie (SOS) traject. De stappen van dit traject zijn terug te vinden op de ICEEFT-website.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen. Afspraken zijn in overleg te maken. Ik ben ook als leertherapeut aan de CIT-opleiding verbonden.