Praktijk voor psychologische zorg
en EFT relatietherapie.
Homepage -> Trainingen

Training, supervisie en leertherapie

Een nascholingstraject voor (EFT) therapeuten

In samenwerking met Gestalttherapeut, supervisor en trainer Jos Groels is een uitgebreide ambachtelijke training ontwikkeld speciaal voor (EFT) therapeuten die hun proces- en ervaringsgerichte interventiekunde willen ontwikkelen, verdiepen of opfrissen. In deze training wordt de experiëntiële benadering vanaf de basis uitgebouwd. De training begint vanuit de theorie en vanuit experimenten die op verschillende aspecten van de relatie ingaan. Het groepsproces wat daardoor ontstaat is, evenals casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers, oefenmateriaal voor reflectie.

De tweedaagse experiëntiële Gestaltbenadering

Op 9 en 10 oktober 2015 heeft een training plaatsgevonden voor (EFT) therapeuten, psychologen, coaches en counselors over de experiëntiële Gestaltbenadering. Deze korte experiëntiële, ervaringsgerichte training ontvouwt zich vanuit de theorie waarbij steeds een brug wordt gemaakt naar de praktijk. Als we een groepje van minimaal 9 deelnemers bij elkaar hebben kan deze tweedaagse in 2016 opnieuw worden aangeboden. De trainers zijn Ineke Scholten en Jos Groels.

Ervaringsgerichte supervisie en coaching

Therapeuten, coaches en psychologen worden individueel, in triades of in groepjes van maximaal vier personen begeleid in het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij hun deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak. Door het eigen handelen zo tegen het licht te houden verwerven zij inzicht in het eigen handelen en kan dit hun werk duurzaam verbeteren. Ineke is ervaringsgericht supervisor i.o. en lid van de Landelijke vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC). Supervisie bij haar telt mee voor therapeuten van beroepsverenigingen zoals het NVPA en de LVPW.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen.