Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Training, supervisie en leertherapie

Ervaringsgerichte supervisie en training

Therapeuten, coaches en psychologen worden individueel, in triades of in groepjes van maximaal vier personen begeleid in het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij hun deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak. Door het eigen handelen zo tegen het licht te houden verwerven zij inzicht in het eigen handelen en kan dit hun werk duurzaam verbeteren. Ineke is ervaringsgericht supervisor i.o. en lid van de Landelijke vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC). Ze is ook supervisor voor onder meer NVPA en LVPW.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen. Afspraken zijn in overleg te maken. Zowel individueel als in kleine groepjes.