Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Supervisie

Training, supervisie en leertherapie

Ervaringsgerichte supervisie en training

Therapeuten, coaches en psychologen worden individueel, in triades of in groepjes van maximaal vier personen begeleid in het leren door reflectie op eigen werkervaringen. Zo vergroten zij hun deskundigheid op het experiëntiële, ervaringsgerichte vlak. Door het eigen handelen zo tegen het licht te houden verwerven zij inzicht in het eigen handelen en kan dit hun werk duurzaam verbeteren. Ineke is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC). Ze is supervisor voor verschillende beroepsverenigingen.

EFT supervisie

Ineke is gecerftificeerd EFT registertherapeut. Zij is EFT registersupervisor i.t.. De supervisie uren tellen mee voor therapeuten die gevorderd of gecertificeerd EFT therapeut willen worden. Ineke geeft EFT supervisie naar het model dat Lisa Palmer hiervoor ontwikkelde. Dit supervisiemodel leunt op vier pijlers: Alliance, Concepts, Emotions en Self. In de supervisie wordt gewerkt aan de hand van door de supervisanten opgenomen beeldmateriaal. Naar wens kan gekozen worden voor individuele supervisie of supervisie in kleine groepjes.

Leertherapie

Therapeuten in opleiding lopen geregeld tegen hun eigen blinde vlekken en tegen oude, onverwerkte levensthema's aan. Het is voor hun groei in deskundigheid belangrijk deze thema's door te werken in leertherapie. Ze leren zicht te krijgen op overdracht en tegenoverdracht. Leertherapie is een verplicht onderdeel van de verschillende therapeutische opleidingen. Afspraken zijn in overleg te maken. Zowel individueel als in kleine groepjes.